صفحه اصلی وام تعمیرات قرض الحسنه
وام قرض الحسنه روستایی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

تسهيلات  بانكي قرض الحسنه مسكن روستايي

تعريف:

تسهيلات قرض الحسنه مسكن روستايي در جهت تعمير و مرمت و بهسازي مساكن روستايي و احداث حمام در مساكن روستايي با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به متقاضيان واجد شرايط پرداخت ميگردد.

اهداف :

كمك به متقاضيان روستايي جهت تعمير و مرمت و نگهداري بهينه مساكن روستايي

مشمولين طرح جهت استفاده از تسهيلات و خدمات طرح :

افرادي كه ساكن روستاهاي كشور بوده و منازل مسكوني آنها احتياج به تعمير و بازسازي دارد همچنين افرادي كه فاقد حمام شخصي در منازل خود ميباشند نيز ميتوانند از اين تسهيلات استفاده نمايند.

مدارك موردنياز :

الف) درخواست كتبي متقاضي

ب) تصوير شناسنامه متقاضي

ت) تصوير پايان خدمت

پ) تصوير مدارك دال بر مالكيت

ث) تصوير پروانه ساختماني يا مجوز تعميرات

گردش كار :

1) تخصيص و توزيع استاني و شهرستاني تسهيلات پيش بيني شده توسط بنياد مسكن و ابلاغ آن به بانكهاي عامل

2) مراجعه متقاضي به شعب بنياد مسكن شهرستان

3) تكميل فرم تقاضاي تسهيلات بانكي توسط متقاضي پس از روئيت شرايط وام گيرندگان ، مدارك مورد نياز كه در محل شعب بنياد مسكن نصب گرديده است.

4) بررسي مدارك و شرايط متقاضي توسط بنياد مسكن و تائيد استحقاق وي براي دريافت تسهيلات

5) تنظيم معرفي نامه به بانك ، با تعيين مبلغ كل تسهيلات جهت انعقاد قرارداد فيمابين متقاضي و بانك.

6) مراجعه متقاضي به شعب بانك عامل كه قبلا" با همآهنگي بنياد مسكن و بانك عامل جهت ارائه تسهيلات تعيين شده است .

7) مراجعه يا ارسال درخواست (از طريق پست) توسط متقاضي براي دريافت مرحله اول تسهيلات به بنياد مسكن انقلاب اسلامي

8) بازديد ناظرين بنياد مسكن از پروژه براي تائيد لزوم انجام عمليات بازسازي

9) مراجعه متقاضي به بانك عامل جهت دريافت وام مرحله اول و ارسال تائيديه پرداخت  توسط بانك به بنياد مسكن

10)مراجعه يا ارسال درخواست (از طريق پست) توسط متقاضي براي دريافت مرحله دوم تسهيلات به بنياد مسكن

11) بازديد ناظرين بنياد مسكن از پروژه براي اعلام نظريه فني و معرفي به بانك عامل جهت دريافت مرحله دوم تسهيلات  .

سقف فردي تسهيلات :

حداكثر مبلغ قرض الحسنه براي هر فرد پنج ميليون ريال كه پس از تائيد بنياد مسكن انقلاب اسلامي مبني لزوم بازسازي واحد مسكوني متقاضي پرداخت خواهد شد.

مدت بازپرداخت تسهيلات :

حداكثر مدت باز پرداخت تسهيلات 4 ساله با اقساط سالانه يا شش ماهه يا سه ماهه يا ماهانه با در نظر گرفتن توان مالي متقاضي خواهد بود

نرخ كارمزد :

نرخ كارمزد تسهيلات 4 % خواهد بود

 

تقویم امروز

امروز : يكشنبه
31. فروردين 1393
19. جمادي‌الثاني 1435
20. آوریل 2014